مهمان هر سال

مهمان هر سال

نویسنده : خادم الشهدا
سالهای گذشته همین حوالی بود
شب یلدا...
برای امنیت شب های یلدا مان
برای اینکه آب در دل هیچ ایرانی تکان نخورد به راحتی مشغول دان کردن انار باشند
فال حافظ بگیرند کنار هم شب خوش باشند..
چند تن از مدافعان وطن برای ما کنار همین گوشه شهرمان گوشه ای از مرزهایمان ب شهادت رسیدند...
خون هایشان مانند سرخی اناری در زمین جاری شد...
در خوشی های شب یلدا مان
یادی کنیم از همه مدافعان وطن
اگر نبودند نه شب یلدا هیچ شب یلدایی آرامش نداشتیم.