من و رفیق شهیدم

من و رفیق شهیدم

نویسنده : فرزند شهید
اگر من هم پدر داشتم من و رفیق شهیدم پدرم شهید ناصر بشنام

می توانستیم هر روز صبح با صدای دلنشین پدرم بیدار شوم 

می توانستم هر روز همراه پدرم به مدرسه بیایم و در بین راه تمام دلتنگی هایم را به او بگوییم و با غرور تور ا به تمام دوستانم نشان دهم

پدرم آرزو داشتم که تو را داشته باشم تا با هم فوتبال بازی کنیم پارک برویم و کوهنوردی کنیم ...

پدرم من دلتنگ یک لبخند قشنگ و زیبای تو هستم هر چند که تو همیشه پیشم هستی ولی من توانایی و درک دیدن تو را ندارم.

پسر گلت آقا روح الله

شهدا مرتبط :

شهید ناصر بشنام