ما مرزبانان بیداریم

ما مرزبانان بیداریم

نویسنده : حامد بخشی
از مرزهای حاج عمران پیرانشهر تا مرزهای مزه سر سراوان زاهدان


سردار گودرزی فرمانده مرزبانی فراجا(افتخار جهان اسلام و سرباز ولایت )
سردار سلام
خیلی دلتنگ حضورتان در مراسم یادواره شهدای عملیات حاج عمران شهدای لرستان بودیم
دلتنگ آن چهره مهربان و مقتدر که یادگار ۸سال دفاع مقدس هستید بودیم
سردار
تاریخ خواهد نوشت راهتان همیشه به عنوان یک مجاهد فی سبیل الله در مرزها بوده چه در زاهدان باشید چه در حاج عمران آذربایجان غربی.

سردار خسته ناپذیر

خیلی دلتنگ بودیم شرف حضورتان در منطقه مرزی تمرچین باشید در کنار خانواده شهدای لشکر ۵۷ حضرت ابوالفضل لرستان تا بگویید ما مرزبانان ادامه دهنده راه شهدا هستیم تا آخرین قطره خونمان.

سردار
خیالتان راهت .... شما در زاهدان کنار خانواده ۵ شهدای مظلوم مرزبانی مزه سر سراوان باشید ما مرزبانان آذربایجان غربی به گرمی استقبال کردیم و راه نورانی آن هارا اسپند کردیم....قدمشان توتیای چشمانمان شد.

سردار
خیالتان راحت شهدا خودشان بودند.

سردار

آمدند

مادران شهدا آن مادری که در المان شهدالرستان تمثال مبارک فرزندش می‌گشت‌ تا به همه بگوید پسرم در این منطقه چه خلق ها کرده است
سردار
آمدند پدرانی که فرزندانشان را از خطه غیور لرستان فرستادن تا ببینند راه فرزندانشان در منطقه حاج عمران چه حماسه ای آفریدند.

من می گویم شما گریه کنید از لحظه مادرانی که اسوه هایشان حضرت ام البنین بود دنبال تمثال حضرت آقا و حضرت امام بودند که بگویند فرزندم مثل حضرت ابوالفضل فدای راه امام باد.

من میگویم شما گریه کنید بیاد لشکر۵۷ حضرت ابوالفضل روضه علمدار خواندیم بیاد شهید شکارچی تا بگوییم ما هم اکنون هم دست می‌دهیم قطعه قطعه می شویم برای رهبرمان امام‌زمانمان .

سردار
خیالتان باشد ما مرزبانان بیداریم از حاج عمران تا مزه سر زاهدان


بماند به یادگار _بیاد لشکر ۵۷ حضرت ابوالفضل لرستان _مرز تمرچین پیرانشهر

دلنوشته : سروان حامدبخشی _معاونت اجتماعی مرزبانی آذربایجان غربی