عروس من شهادت است

عروس من شهادت است

بسم رب الشهدا
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامه ای: «هرآنچه امروز کشور ما دارد و هرآنچه آینده به دست بیاوردبه برکت خون شهداست.»

ای سفرکرده سبز، هنوز از مزار تو ترانه بقا و جاودانگی به مشام می رسد.
امروزه تمام دغدغه خانواده ها و جوانان این است که در تجملات زندگی کنند و به دنبال گرفتن تالار های شیک و پرخرج و برگزاری مراسم های گزاف و آن چنانی هستند. در فکراینکه چگونه برعواطف انسانی یکدیگربتازیم و انسانیت را لگدمال کنیم. اما درکشاکش این دغدغه ها شهید «سیدحسین میرطالبی پور» لباس دامادی اش را غرق به خون می کند تا تازه دامادهای کشورش در آرامش زندگی جدید را شروع کنند.
سیدحسین برای مادرش می نویسد:«عروسی من درجبهه است وعروس من شهادت و با صدای غرش گلوله و توپ و خمپاره عقد مرا می خوانند. با پوششی از خون گرم و سرخ خودرا برا معشوقم آرایش خواهم کرد»
ودراین لحظات آخر برای من و تو می نویسد:« باهوشیاری مواظب افراد ناصالح باشید.» آیا واقعا" مواظب بودیم یا تنها نام بچه انقلابی و خاطرخواهی انقلاب را بدون توجه به این نکته به دوش می کشیم؟! او که ازقبیله فریاد وسلاله ی دریا، همسفرخورشید شدتا آیه آیه خونش حیات آینه را نوید دهد.