عاشقانه های شهدایی

عاشقانه های شهدایی

نویسنده : همسر شهید
اردیبهشت آخرین نفس هایش را کشید تا تو بیایی،تا نفس های مجتبی ای متولد شود که قرار است جاودانه بماند...قرار است "عند ربهم یرزقون" باشد،!

مجتبی ای متولد شود که قرار است علی اکبر باشد،مجتبی ای که دلی به وسعت دریا دارد،که مایه افتخار است ،که هرگز نمی میرد که شهید می شود!!!

مجتبی ای که 25 اردیبهشت متولد می شود آنقدر عاشق است که خدا را هم عاشق خود می کند!آنقدر عاشق که زیر همه خوبی هایش زیر تقدیرش بنویسد شهادت!!

مجتبی ای که در 25 اردیبهشت متولد شد آمد تا نفس های گرمش را به بهار هدیه کند...!.

این دومین بهار است که اردیبهشت انتظار نفس هایت را می کشد،که شمع های کیک تولدت منتظرند تا به پای نفس های تو بمیرند!!!

هر بار که دلتنگت می شوم خیره می مانم در نگاهی که امتدادش به خدا می رسد!!!و هر بار که به تو فکر می کنم و این می شود آغاز باریدن...!!!

آغاز سر خوردن یک قطره اشک و آغاز یادآوری همه خوبی هایت...!!!

تولدت هر سال آغازیست برای دلتنگ تر ماندنم بی تو اما در دلم با تو بودن را جشن میگیرم...!!

و آرام زیر لب خیره در چشمانت زمزمه میکنم که...

تولدت مبارک ای سبکبال عاشق، ماه داماد بهشتی من

شهدا مرتبط :

شهید مجتبی سالارنسب