طلبیده شده

طلبیده شده

نویسنده : خادم الشهدا
طلبیده شد به دعوت امام مظلومش حسین از حس حال بین الحرمین و دنیای جدیدی سخن میگفت، متحول شده بود و از حس غریب اون روزا حرف میزد مو به تن ادم سیخ میشد اشک در چشمانش حدقه زده بود بغضی در گلویش و از کرامت و بزرگی مولایش سخن میگفت

آری مهدی در ان سفر سید نبود ولی هدیه اش از مولایش شال سبزی بود که بر گردن انداخت و این نیز سوغاتی شد برای پدر و مادر به یادگار

شاید در آن سفر مهدی به امامش لبیک گفته بود و با مولایش معامله کرده بود چرا که در اخرین روز ماه محرم در ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ مظلومانه به امام مظلومش ملحق شد.

شهید مهدی ازمون

شهدا مرتبط :

شهید مهدی آزمون