شیهد گمنام

شیهد گمنام

شهدای گمنام تسلی بخش بیقراری های مادران شهدای جاویدالاثرواژه انتظار برای مادرانی که سال‌هاست چشم‌هایشان را به جاده‌های کوهستانی و خاکی دوخته اند تا شاید اثری از فرزندشان بیابند، دیگر آشناست.مادرانی که سال‌هاست هر روز به شوق خبری از فرزندشان صبح را آغاز کرده و تا پایان شب چشمشان را به جاده می‌دوزند تا عزیز سفر کرده‌شان باز گردد. مادرانی که ناله‌هایشان بوی انتظار، چشمانشان منتظر و قلبشان در تپش دیدار استو در غم بی‌خبری از عزیزشان بغض در گلو دارند.اما خوشحالند و سرافراز از اینکه فرزندشان راه حقیقی را یافته و گام در مسیر شهادت و کسب رضای الهی گذارده است