شوق دیدار

شوق دیدار

نویسنده : خادم الشهدا
خبر رسیده که درهای بهشت باز به روی زمینیان گشاده شده، به! که چه خوش خبریست این خبر ! گویی عشق است که در رگ های خشکیده از فراق ، ارضیان جاری شده و جانی دوباره را به آنها هدیه داده است.

تا چشم کار میکند همه شور است و اشتیاق دیدار ، این دلدادگان با پای طی مسیر نکرده اند بلکه با قلبی مملوء از عشق و دلتنگی جاده های دوری را سپری کرده اند و خود را به خیل عظیم عاشقان رسانده اند وآبشار منتظران دلتنگ بسوی دشت لاله ها سرازیر میشود .

چه نیک حال و احوالی دارند این روزها! روزهایی که شاید تا همین دیروز دوباره تکرار شدنشان را بر سر سجاده نیاز آرزو میکردند و حالا روزگار شیرین وصال از راه رسیده است.