شهید گمنام

شهید گمنام

نویسنده : خادم الشهدا
بعضی موجودیت ها عجیب دلنشینند، انگار تمثال گر هستی با کلک خیال انگیزش پدید آورنده ی مخلوقی شده است که تمام زیبایی ها ، گذشت ها و دلنشین بودنها را به همراه دارد انگار بعضی موجودیت ها آفریده شده اند برای دوست داشته شدن.

بعضی وقتها دل به دل کسی می دهیم که دستانمان را بگیرد و حتی برای ذره ای ولو کوچک مشکلاتمان را حل کند. زمانهایی می رسد که همانها که به آنها دلخوشیم در آنی دستمان را رها می کنند و ما می مانیم و یک دنیا سراب .به ناگاه کسی مثل تو از راه می رسد و ترجمان ارادت به ساحت ربوبی حق می شود، همان جایی که باید از ابتدا نقطه ی اتکایمان محسوب میشد.
نظر کرده ات می شویم انگار، سر به آسمان می شویم و دستانمان همانند برگ های گلی همیشه در قنوت می شود.

چقدر این لحظه ها را دوست دارم چقدر این شکستن ها شیرین و دلچسب است. و من با تو هر لحظه به این فکر می کنم که کار خوب است اگر خدا آن را سامان دهد.