شهادت نصیب هرکس نمی شود

شهادت نصیب هرکس نمی شود

نویسنده : مادر شهید علیدادی
شهادت نصیب هرکس نمی شود باید آماده ی شهادت باشی و پیرو راه شهدا تا به خیل عظیم و تاریخی شهـدا برسی.
شهـادت گاهی خاص تر هم میشود اینکه لباس های سربازی امام زمان عج را به رنگ های مختلف لباس سبزرنگ نیروی انتظامی, لباس بسیجی، لباس پرستاری پوشیده باشی وآتش به اختیار به فرمان ولی امر زمان خدمت رسان باشی و شب شام غریبان شهدای دشت کربلا به میهمانی اهل بیت علیهم السلام پذیرفته شوی.

شهدا مرتبط :

شهید مصطفی علیدادی