سلام شهید مدافع حریم وطن هادی کاردیده

سلام شهید مدافع حریم وطن هادی کاردیده

نویسنده : سیده غزاله دهشیبی

چشمانم را باز می کنم و به آسمان می نگرم، دوسال گذشت از پر کشیدنت، امروز چقدرآسمان دلتنگ بدون توست، من آرزو دارم دستان دختر کوچک و هلمایتان را که این فراق را تحمل می کند ببوسم.

دوسال گذشت اما حتی ذره ای یادت در دل هایمان کم رنگ نشد، شهید هادی کاردیده قیافه ات در ذهنم تا آخر عمر می ماند که با پدرم دوست بودی، ازآسمان که به ما می نگری دعایمان کن که این روزها غبارگناه بلور دل هارا آلوده،شهید من شهادتت مبارکرفتید بی آن که لحظه هایی تردید کنید... بی آنکه لحظه ای درنگ کنید... در رفتن یا ماندن! شهدا بی آنکه دلبستگیهایتان را مرور کنید و آرزوههایتان را بارور... در رفتن شتابی عجیب داشتید و در ماندن، اکراهی عمیق، مطمئن بوید راه درست است، از جاده از سفر از... نمی ترسیدید. فهمیده بودید آخر این جاده دل کندن از خاک، بلند شدن اوج گرفتن و پرواز است از دلبستگیها دل بریدید، از وابستگی ها رها شدید خیلی سخت است! باید پای عشق بزرگی در میان باشد. و شما یقینا این عشق را نفهمیدید. یقینا میان دل شما و عشق او سر و سری بوده، برگزیده عشق بودید...که عشق انتخاب می کند عشق گلچین می کند، عشق هرکسی را سزاوار نمی داند و شما سزاوار بودید که رفتید که رفتن را بهترین ماندن دیدید که رفتن همیشه به معنای رفتن نیست، چه رازی در این کلمه نهان است که هنوز در خاطره های بسیاری جریان دارد. در قلبهای بسیاری خانه دارد و هنوز نگاه های بسیاری را به دنبال می کشد. من هر وقت دلم برای شما تنگ می شود برایتان صلوات می فرستم. درود بر تو که از متاع گرانبهای وجودت در راه دفاع از حریم وطن گذشتی و دست از تمامی آرزوهایت بزرگش دن هلما کوچکت گذشتی شما در راه رسیدن به هدفی بزرگ و خطیر تا پای جان ایستادی و من هم می خواهم با نگاهی برتر و گامی راسخ قدم در راهی بگذارم که شما نهادید و همیشه حجابم را رعایت کنم و نمازم را بخوانم و با تمام وجود نسبت به شما احساس دین می کنم.تهیه شدهکدانش آموز سیده غزاله دهشیبی

شهدا مرتبط :

شهید هادی کاردیده