سلام  باباعلیرضا

سلام باباعلیرضا

نویسنده : پسر شهید
سلام باباعلیرضا
هفته ی فراجاروبهت تبریک میگم توآسمون ها

من خیلی دلتنگت شدم که کنارم نیستی ولی بهت افتخارمیکنم چون بابای من یه قهرمانه

من احساس میکنم کنارهستی و تا قیامت هرکاری برای سربلندی کشورم باشه انجام میدم پا به پای شهدا:

واقعارهبرم عزیزم (پدرمعنوی من)درست فرموده: شهدا زنده اند
وماباید راه شهدا رو ادامه بدهیم مافرزندان شهدابه جز دلتنگی هایی که داریم سربلندهستیم به خاطر قهرمان های زندگیمان
بابای پلیسم:آرامش و امنیت الانم را مدیون تو و همکاران و شهدای نیروی انتظامی هستم...
روزت مبارک پدرآسمانی من...
ازطرف پسرت:میکائیل