سرفراز ایستاده‏ ایم

سرفراز ایستاده‏ ایم

نویسنده : خادم الشهدا
قسم به نام سرخ شهادت، راهی که شما به خون گلو پیموده ‏اید، با جان دل تا سربلندی میهن می رویم، باشد به روز وصل سربلند باشیم.
دعا کنید از شما دور نشوم ، من دلم را بر سر مزار شما جا گذاشتم.
هوا بوی سرخی می ‏دهد و واژه‏ ها و زندگی، رنگ نام شما گرفته است.
خونتان که بر خاک ریخت، اندوه رفتنتان، سینه سرخان زمین را زمین‏ گیر کرد. نیستید، اما شهرها، یاد شما را نفس می‏ کشد و نامتان، نشانی جاده‏ های باران را جا به جا، به یادمان می‏ آورد. اقتدار روزهایمان را در شما یافته ‏ایم؛ در رد گام‏ های مقاومتان.
سرفراز ایستاده‏ ایم و پیام بلندتان را با همرزمان زمزمه می ‏کنیم.
شما رفتید تا قله ‏های میهن، با آفتاب سربلندی، به صبح سلام بگویند.
شهدارایادکنیم باذکرصلوات.

شهدا مرتبط :

شهید مجید سلیم زاده