روزت مبارک بهترین بابای دنیا

روزت مبارک بهترین بابای دنیا

نویسنده : دختر شهید

دلنوشته روز پدر از زبان دخترم به پاس اولین بوسه‌ای که بابای خوبم به رسم مهروعشقت به من، در اولین ساعات تولدم به گونه ام زدی و من نفهمیدم ،حتی فکرش را نمیکردم که طعم شیرین داشتن پدر را فقط ۸ ماه تجربه می کنم، به یاد سوزنده‌ترین بوسه‌ی آخرکه بازهم نفهمیدم چه بر سرم آمده وفقط ۸ ماه داشتم که به رسم وداع برکفن ات زدم و تو هیچ نگفتی ... پدرم داغ نبودنت بردلم سنگینی می‌کند هرچه بزرگترمی شوم بیشتر نبودنت راحس میکنم، راستی اگر تو بودی الان چگونه با من رفتار میکردی، چگونه با من بازی میکردی، چگونه جوابِ بابا گفتن هایم را میدادی و من چگونه وجودت را شاکر خدا بودم. وچگونه روز پدر را برایت جشن می گرفتم نه حالا که با شاخه گل قرمز و گلاب سنگ مزارت را بو کنم که بویی آشنا به مشامم برسد این سنگ و خاک ها مانع آغوش پرمهر توشده، پدرم همه این هاسخت است ولی همین‌ دلم را آرام می کند که توشهیدشده ای و اگرچه من تو را نمیبینم ولی هرلحظه بامنی و در کنارمی و نگاهم میکنی لحظه لحظه قدکشیدنم وبزرگشدنم را شاهدی و لبخند به لب داری بابای مهربانم خیلی دوستت دارم، روزت مبارک بهترین بابای دنیا ،قهرمان‌زندگیم.