رضا غلامشاه زاده

رضا غلامشاه زاده

بسم رب الشهدا و الصدیقین
شهادت جان کندن نیست بله دل کندن است.