راهت را ادامه می دهم

راهت را ادامه می دهم

نویسنده : خادم الشهدا
بابای شهیدم!
امشب تولد من است، و تو در کنارم نیستی...
دلم خیلی برایت تنگ شده،
جایت اینجا کنارم خیلی خالی ست...
مگر خودت قول نداده بودی که تولدم را با هم جشن بگیریم؟...
تو که همیشه سر قول هایت می‌ماندی..
اما می‌دانم که حالا هم سر قولت هستی..
بابای خوبم!
می‌دانم که امشب کنار من هستی،
حضورت را در جای جای خانه احساس می‌کنم،
یادت همیشه و همه جا با من است..
من هم به تو قول می‌دهم که راهت را ادامه دهم،
و هرگز نگذارم خون پاکت پایمال شود..
برایم دعا کن باباجان...تقدیم به دختر عزیز شهید محمد قنبری

شهدا مرتبط :

شهید محمد قنبری