دوبار یتیم شدیم و داغمان تازه است

دوبار یتیم شدیم و داغمان تازه است

نویسنده : دختر شهید

سلام سردار دلها حاج قاسم بشنو صدای فرزندان شهدای وطن را. سردار حاج قاسم، سردار دلهای مردم در همه ی جهان است. او مردی نیرومند، باهوش، دیندار و آزاده بود. او رزمنده ی دوست داشتنی بود. او سرباز امام خمینی (ره) و امام زمان (عج) بود. او سرباز نمونه بود که به همه ی مردم دنیا درس آزادگی داد. حاج قاسم یک قهرمان واقعی بود. حاج قاسم پدر همه ی بچه های شهدا بود. ما بچه های شهدا بعد از شهادت حاج قاسم دوباره یتیم شدیم و داغ بی پدری دوباره برایمان تازه شد، اما ما بچه های شهدا خوشحالیم که حاج قاسم به آرزوی شهادتش رسید و فریاد می زنیم حاج قاسم، سردار دلها شهادتت مبارک.

شهدا مرتبط :

شهید محبوب نوری اصل