دلم را جای دل بچه هائی می گذارم که پدرشان هنوز گمنام است

دلم را جای دل بچه هائی می گذارم که پدرشان هنوز گمنام است

نویسنده : فرزند شهید ابراهیم صادقی
به نام خدا
1381/11/1شب عجیبی بود ساعت 2200 پدر عزیزم از ماموریت برگشت چهره ای خسته و غمگین داشت به من گفت اندکی می خوابم بعد می روم کنارش خوابم برد، نیمه های شب بیدار شدم کنارم نبود چندروز بعد 81/11/4 خبر تصادف پدرم را به ما دادند تا صبح نتوانستیم خبری از او بگیریم به مدرسه رفتم کل روز دلم شور می زد و بی اختیار اشکم می ریخت.
ظهر و تعطیلی مدرسه و پارچه های سیاه درب خانه پاهایم سست شد با ترس اینکه نکند بابام طوریش شده وارد خانه شدم فریاد زدم بابام کجاست یک نفر به من گفت بابات غسالخانه است دیگر طاقتم برید خودم را در آغوش عمویم انداختم و گریه کنان گفتم بابامو میخام بابای من نمی میره اون منو تنها نمی ذاره تا به خودم امدم لباس سیاه تنم بود و درب غسالخانه گفتند بیا با بابات خداحافظی کن سخت ترین و دردناک ترین روز زندگیم بود آخه چه جوری دل بکنم سرم را روی شونه هاش گذاشتم و بوسیدمش. شانه هائی که همیشه تکیه گاه من بودند توی بغلش بیهوش شدم ای کاش منم همون لحظه که صورت نورانی پدر عزیزم رو می بوسیدم توی بغلش می مردم.
باباجون سلام: دلم بدجوری هوای تو کرده؛ سالهاست که فقط در رویاهایم با تو نجوا می کنم مدت هاست که در حسرت شنیدن صدایت هستم اگر بخواهم خاطراتی را که با تو داشته ام رو بگم کمتر از انگشتان دست می شود چرا که همیشه دغدغه نابودی دشمنان اسلام و میهن عزیزمان را داشتی یادت می آید روز تولدت نقاشی که برایت کشیده بودم رو توی جیب گذاشتی و مرا بوسیدی و بازهم رفتی ماموریت.
محبوبه تک دختر تو: دختری که تمام امیدش این بود که پدری دارد شجاع و دلیر در برابر مشکلات هیچ هراسی نداشتم دلم میخاد فقط یه روزی بیای پیشم تا سر بر زانویت بگذارم و درد دلهایم را برایت بگویم آخه میدونی دختر بابائیه.
پدر عزیزتر از جانم تو رفتی تا به دنیا ثابت کنی که هنوز کسانی هستند که حاضرند به خاطر رفاه از دین و وطنشان و آرامش و آسایش هم میهنشان از خود و خانواده شان بگذرند تو رفتی تا واژه پرمعنای شهید و شهادت زنده بماند. شهید یعنی عشق رفتن یعنی شهامت و ایثار شهید یعنی همچون کبوتری سبک بال پر کشیدن به عرش خدا.
دلتنگیهایم زیاد است تنها مرهم قلب شکسته من قاب عکس زیبا و لبخند پرمعنایی است که بر لب داری. باباجون خیلی افتخار می کنم که دختر تو هستم دلم را جای دل بچه هائی می گذارم که پدرشان هنوز گمنام است. به امید روزی که تمامی بچه های این سرزمین که پدرشان گمنام است دلشان آرام گیرد.
بابای عزیزم خوشا به حالت راه شهادت را انتخاب کردی و این دنیا نتوانست تو را در قفس تنگ خویش محبوس نماید تو سرشار از عشق و فداکاری هستی.

شهدا مرتبط :

شهید ابراهيم صادقي