دلتنگی مادرانه

دلتنگی مادرانه

نویسنده : مادر شهید
پسرم آقا مهدی کجایی با امسال دوسال می شودکه نه عید در کنارمان بودی نه ماه رمضان در کنار سفره ی افطارمان 

در ماه رمضان که می شد به عشق تو سفره ی افطار را می انداختم منتظر می نشستم تا تو بیایی حالا بگو با جای خالیت کنار سفره ی افطار چه کنم.

شهدا مرتبط :

شهید مهدی معماری