درود بر تو و آرمانهایت

درود بر تو و آرمانهایت

نویسنده : همسر شهید
دل نوشته همسر شهید مهندس پرواز سعید قزلباش
همسر شهیدم
هفته نیروی انتظامی بر تو پرنده تیزپرواز که جاوندانه شدی مبارک
عزیزم در این سالها که تو از زمین و زمینیان بریدی و در عرش با آسمانیان همنشین شدی، من ماندم و یک دنیا تنهایی،
من ماندم و آرمانهایت،
من ماندم و نازدانه هات
در زمانه ای که همرزمانت جشن پیروزی می‌گیرند جای خالی تو در همه جا مشهود است
سالهاست که با قصه رشادتهای مهیا را آرام می سازم
اما چه کنم با دل پر غصه خود،
چه کنم با این همه خاطرات تو،
تو با سینه ستبر، با شجاعت مثال زدنیت برای ما اسطوره شدی
قهرمان زندگی من درود بر تو و آرمانهایت، درود بر شرف تو
حالا من مانده ام و سنگ مزار تو
من شده ام کبوتر بال شکسته
سعید جان در روز محشر شفاعتمان کن
(کسی که تو همیشه برایش زنده و حاضری، همسرت)

شهدا مرتبط :

شهید سعيد قزلباش