جوانمردی

جوانمردی

نویسنده : کیومرث میرزایی

سلام برادرم، دلم برات تنگ شده، این روزها بیشتر احساس نیاز به تو پیدا کرده ام. من جانباز اعصاب و روان و تو شهید. ای کاش من هم کنارت خوابیده بودم، این رسم رفاقت نبود. تو که جوانمردی ات زبانزد خاص و عام بود چرا؟؟؟؟ ولش کن. ای کاش تو بودی و من می رفتم ،هر چند عادلانه نبود تو خود ساخته بودی. 

شهدا مرتبط :

شهید عباس میرزایی