"جاودانه ای" تا ابد به نیک نامی ...

"جاودانه ای" تا ابد به نیک نامی ...

نویسنده : سردار حسین اشتری
به گزارش پایگاه خبری شهدای ناجا؛ فرمانده ناجا در دلنوشته ای خطاب به سپهبد شهید "حاج قاسم سلیمانی "او را "مرد همه میدان ها" خطاب کرد و گفت: تو را خوب به خاطر داریم که هرگز با خاکریزهای دفاع و مقاومت حتی بعد از هشت سال دفاع مقدس، خداحافظی نکردی و در همه میدان ها حاضر بودی؛ همه ما می دانیم اگر میدان داری نمی کردید، دیپلماسی و میز مذاکره با دشمنان داعشی را بایستی در استان های غربی کشور مان برگزار می کردیم.

فرمانده ناجا در دلنوشته ای خطاب به سپهبد شهید "حاج قاسم سلیمانی "او را "مرد همه میدان ها "خطاب کرد و گفت: تو را خوب به خاطر داریم، از همان روزهای خیلی دور خیلی نزدیک ... خاکریزهای دفاع مقدس را می گویم که برای ارزش های نظام ،انقلاب و صیانت از ناموس و وطن و کیان، ندای خمینی کبیر را لیبک گفتی، از همان روزها "مرد میدان" بودی ...

مگر می شود تو را از یاد برد ؟مگر می شود در برابر عظمت مردانگیت به رسم ادب و تواضع ،تعظیم نکرد و خالصانه ترین "درود ها"را به تو و نسلی از جنس تو که درس " سربازی ولایت و مردم " را سرمشق دادی و خود معلم و الگو بودید را فراموش کرد .

حاج قاسم عزیز...

تو را خوب به خاطر داریم که هرگز با خاکریزهای دفاع و مقاومت حتی بعد از هشت سال دفاع مقدس، خداحافظی نکردی و در همه میدان ها حاضر بودی و تا خاکریزهای دفاع از حرم هم رفتی ...

تو را خوب به خاطر داریم که هیچ از ریا ، تزویر و تظاهر در وجودت جایی نداشت و هر آنچه که بود بین تو بود و خدایت و چه خوش پاداش رفاقت با خداوند و خلوصت را گرفتی که اجر "میدان داری هایت" جز شهادت نباشد ...

همه ما می دانیم اگر میدان داری نمی کردید ،دیپلماسی و میز مذاکره با دشمنان داعشی را بایستی در استان های غربی کشور مان برگزار می کردیم .

سردار دل ها شما تا ابد مرد میدانی و مرد دیپلماسی عزتمندانه برای ایران اسلامی هستی

همه باور داریم با میدان داری قدرتمندانه و به پشتوانه مکتب ولایی سلیمانی بود که پنج کشور به ظاهر قدرتمند در برابر ایران اسلامی مجبور به مذاکره شدند .

ملت بزرگ ایران اسلامی معتقدند گفتمان تهدید آمیز(همه گزینه های روی میز )به پشتوانه مرد میدان و مرد دیپلماسی بود که برای همیشه از روی میز برداشته شد.

برادرم

مرد همه میدان ها

تو را همه ما خوب به خاطر داریم آنقدر که در قلب و جان و روان ما "جاودانه ای" تا ابد به نیک نامی ...

امروز و تا ابد مکتب" حاج قاسم "زنده و جاری است ،نام تو آنقدر بلند آوازه ومکتب تو آن چنان خوش نام است که همه ما می خواهیم "حاج قاسم" باشیم ...

همه ما می خواهیم "مرد میدان" باشیم و سرباز ولایت ...

در بدرقه پیکر اربا اربات همه به احترامت ایستادیم و اشک ریختیم ... اما می دانیم تو هنوز در میدانی و برای همه ما دعا می کنی ... می دانیم که تا ابد زنده ای و کنار ما ...

همه ما "حاج قاسم "هستیم

برای ما دعا کن با همان ابهت و لبخند همیشگی و پر اخلاصت...