به یاد شهید عزیز

به یاد شهید عزیز

نویسنده : خادم الشهدا
اگر امروز می نویسیم، می خوانیم، سقفی بر سر داریم، عشق داریم، کودکانمان را به مدرسه می فرستیم، کار می کنیم، انتقاد میکنیم، می گوییم، می خندیم، می خوریم، می آشامیم ونفس می کشیم، تک تک مان مدیون همه ی آنانی هستیم، که در روزگار بازشناسی مرد از نامرد لباس عافیت از تن کندند و لباس رزم پوشیدند، خیلی هاشون باز گشتند، خیلی هاشون بخشی از وجودشان را در میدان نبرد گذاشتند و به خانه آمدند و خیلی ها هم به شهادت رسیدند.
به یاد شهیدِ عزیزی که قول داده بود برای دخترش جشن تولد بگیره
دختر قشنگ در زاد روز تولد تو دل همه ی دختران شهدا با تو همراه است
تولدت هزاران بار مباررررک

شهدا مرتبط :

شهید ناصر بشنام