به وقت دلتنگی

به وقت دلتنگی

نویسنده : خادم الشهدا
پدر عزیزم سهم من از تو یک قاب عکس است و یک دنیا خاطره ،کاش بودی پشتم به وجودت گرم بود کاش خدا یک فرصت دیگر به من میداد تا با تو بودن را بیشتر احساس کنم و آغوش گرمت را لمس کنم،دلتنگی من شبیه حال نهنگی است که به جای اقیانوس او را داخل تنگی انداخته اند،

دیگران شنیده اند خدا گل چین است اما من دیده ام....

بابای خوبم با رفتنت قلب کوچکم ویران شد،برای دلتنگی هایم دعا کن

پدر عزیزم بدان من با افتخار و غرور سرم را بالا گرفته و راهت را ادامه می‌دهم زیرا تو راه راست و حقیقت را انتخاب کردی و برای آرامش و امنیت مردم کشورم جانت را فدا کردی،بابای خوبم هر چند سایت بر سرم کوتاه بود اما به امتداد عشق بی انتهای تو به کشورم و هم میهنانم ادامه دارد...

دومین سالگرد شهادتت مبارک قهرمان زندگی ام

شهدا مرتبط :

شهید احسان نصیری