به وقت تولد

به وقت تولد

نویسنده : خادم الشهدا
به وقت تولد

۱۴۰۱/۱۱/۰۴ابوذری شهید شد رفت
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ابوذری دیگر به دنیا اومد

ابوذر امیدوار نیس
ابوذر شهید شده

امروز پسرش به دنیا اومد...پسری که هیچ وقت پدر را نمی بیند ...

ولی باباش نیست که ذوقشو کنه
باباش نیس ک خوشحالی کنه از اول سالن بیمارستان شیرینی بده تااخر سالن

امروز(چهارشنبه)باتولد بچه
غوغایی بود، عین روز تشیع ابوذر
تمام گریه ها هم از ذوق بود و هم ناراحتی بود.

ابوذر جان راهت همچنان ادامه دارد و ابوذر ها برای این کشور جانفدا می شوند .

شهدا مرتبط :

شهید ابوذر امیدوار