بسم رب الشهداوالصدقین

بسم رب الشهداوالصدقین

نویسنده : خواهرشهید

سلام برادر سلام بزرگ مرد کوچک زندگیم. من دراین صباح دریافتم که بزرگی به سن نیست بزرگی به منش و روح بلند است. گرچه ازمن کوچیکتر بودی اما آنچه که بزرگت کرد و از تو یه مرد ساخت روح بلندت بود برادر. برادر هرازگاهی درخود فرومیروم با خودم میگم چه برنامه ای با خدا داشتی که بدین گونه و به بهترین نحو خریداریت کرد و واقعا از خودم خجالت میکشم که راست راست راه میروم و فقط از اعتقادات حرف میزنم و عده ای همچون تو بدون هیچ ادعایی سرمیدهند. برادر عزیزم شفاعتم کن شفیع من باش و از خدا بخواه شهادتم رو امضا کنه.

شهدا مرتبط :

شهید حسن ارحمی