برای مرزبانان

برای مرزبانان

نویسنده : خادم الشهدا
می‌نویسم برای مرزبانان

با هر درجه‌ای که باشد برایش فرق ندارد خدمتش را انجام می‌دهد اما با جون دل

با هر درجه‌ای باشد جانفشانی می‌کند فرقی بین ناموس خودش و دیگران نیست

با هر درجه‌ای باشد شهید می‌شود
حقوقی چندانی ندارد زندگی معمولی فرزندشان مثل بقیه درس می‌خوانند به مدرسه دانشگاه می‌روند، اما نمی‌دانم چرا این مرزبان آنقدر بی دفاع مظلوم است
حتی بعضی وقت ها حق دفاع از خود را هم ندارد

وقتی از مردم سؤال می‌کنم هرکسی یک جوابی می‌دهد می‌گویند: خب پولش را می‌گیرد، خب وظیفه‌اش است، آره آره درست همه این‌ها را میدانم

اما می‌توانست وظیفه‌اش را اجرا نکند

مثل خیلی‌ها می‌توانست شهید نشود تا فرزندش طعم بی بابایی را نچشد

او یک مرزبان است اما بی دفاع

تقدیم به تمام مرزبانان کشورم