اولین یلدای‌ بی‌توو...

اولین یلدای‌ بی‌توو...

نویسنده : خادم الشهدا
اولین یلدای‌ بی‌توو...
بمان!
انار برایت شکسته‌ام که غمم را
به این بهانه برای تو دانه‌ دانه
بگویم....!

غم‌ امشب غم پروانه و شمع است؛ تو بگو می‌مانی
بی‌تو داداش مظلومم‌ همه شب‌ها یلداست، تو بگو می‌مانی

بی‌تو ۳۴‌ شب است، شب یلداست

اوج اندوه من این است که یک لحظه نگاه خود را
نکنی بر دل ما، رد شوی از ما، تو بگو می‌مانی

به قاب خاطرات خوشت در کنار کعبه دل
تمام ثانیه‌ها می‌شود سپری، تو بگو می‌مانی

برای بغض خسته ما، پیرهن‌ بده یوسف
که هست شفای پر شکسته من، تو بگو می‌مانی

شهدا مرتبط :

شهید حسین یوسفی