امنیت مدیون ایثار شهدا

امنیت مدیون ایثار شهدا

نویسنده : پیمان چینی ساز
امنیت شرط اصلی یک جامعه آرام است
امنیت بخش اعظم یک جامعه محسوب میشود
باید باشد تا کشور به سمت اهدافش برود
باید باشد تا مردم احساس آرامش کنند
بخش گسترده این امنیت را نیروهای جان بر کف نیروی انتظامی بر عهده گرفته اند
نیروهایی که برایشان فرقی نمیکند روز باشد یا خورشید غروب کرده باشد
اول صبح باشد یا نیمه های شب
تمام وقتشان را در راه حفظ امنیت این کشور میگذارند
تعطیلات برای آنها حکم آماده باش را دارد
وقتی تمام مردم شهر برای تفریح در یک روز تعطیل میروند
آنها سخت ترین روز کاری خود را سپری خواهند کرد
آنها عاشقانه و خالصانه کار میکنند
تا مردم احساس ترس نکنند
و همیشه در طول انقلاب بیشترین شهادت ها را داده اند.
و حالا فقط بعد از گذشت چهار روز از سال و قرن جدید
اولین شهید نیروی انتظامی در کشور به ثبت میرسد
درست در شبی که اکثر مردم مشغول تماشای تلویزیون در آرامش خانه
یا مشغول دید و بازدید های عیدانه خود بودند،
شهید منصور بزی ساکت در ایرانشهر با سارقین مسلح درگیر و به فیض رفیع شهادت نائل گردید
یادتان باشد که ما قدردان این نیروی های زحمتکش خواهیم بود.
که امنیت این روز های جامعه مدیون ایثار آنهاست
خداقوت سبز پوشان بدون ترس
از همینجا برایتان سال و قرنی خوش را آرزو میکنیم
خداقوت که هوای ما را دارید.

شهدا مرتبط :

شهید منصور بزی ساکت