افتخار دختر شهید

افتخار دختر شهید

نویسنده : دختر شهید
سلام پدر جان. خیلی دوست دارم. نمی دانم این جمله را چند بار در نگاه مهربان تو گفته ام. شاید جمله ای بهتر از این در وصف خوبی های تو نمی توانم بگویم.
می دانی پدر‌؛ تو همیشه در خاطر و قلب من هستی و خواهی بود.
حال با خاطرات تو زندگی کردن، باز هم برای من شیرین است.
نمی خواهم با این حرف ها نبود تو را توجیه کنم. چرا که من افتخار می کنم، پدری قهرمان و شجاع مانند تو دارم که هدفش دفاع از اسلام بود و از هیچ چیز حتی جان عزیزش دریغ نکرد.
پدرم وقتی تو را در خیالم تصور می کنم، خاطرات تو را در ذهنم مرور می کنم که با خوبی‌هات به همه لبخند می زنی، دنیا قشنگ تر از همیشه است.

پدر شهیدم آرزو می کنم کاش می توانستم بر دستان تو بوسه بزنم.

با تمام عشق دختر و پدریمان می گفتم: «پدر تا ابد دوستت دارم.»