اطلاعت از ولی امر زمان

اطلاعت از ولی امر زمان

نویسنده : دختر شهید
ما پشت این انقلاب می‌مانیم
و از ولایت دفاع میکنیم.
مردم آگاه باشید راه ما راه
شهادت است ، راه ما، اطاعت
از ولی امر زمان است...
کاری نکنید فردای قیامت شهدا
یقه شما رابگیرند وبگویند روی
خون ما پا گذاشتید.

شهدا مرتبط :

شهید محمد قنبری