آخرین ماموریت پرواز بود

آخرین ماموریت پرواز بود

🔹برای پرواز نیازی نیست که حتماً در خاکریز منطقه عملیاتی حضور داشت و یا در مرزهای شرقی و غربی کشور حافظ امنیت باشی!

🔹گاهی شهر، سکوی پروازت می شود، شهری که برای امنیتش روز و شب را نمی شناسی!

🔹دلت که دریایی شد، دروازه شهادت به رویت باز می شود!

🔹پرواز آخرین ماموریتِ دریادلانِ مدافع وطن است.

🔹چه زود خبر پرواز یک دریا دلِ مدافع وطن، شهر را عزادار کرد.

🔹شهری که شهیدپرور و دلاور خیز است و تا کنون ۲۶۰۰ دلاور را تقدیم کرده است

🔹"سروان حاجی مراد نادری "   به کاروان شهدای این شهر پیوست و آخرین حکم ماموریتش را با خون پاکش امضا نمود.

🔹عزیزی که مهربانی و پشتکار و مردم داریش را آنانی که با او همراه بودند در این چند ساعتی که خبر شهادتش در شهر پیچید، را زبان به زبان بازگو می کنند🔹 پرواز شهید نادری جانسوز است و بیدار کننده و ما راه شهیدانمان را ادامه می دهیم.