علی و ارغوان در سوگ پدر!

علی و ارغوان در سوگ پدر!

آخرین بروزرسانی : یکشنبه، 21 فروردین 1401 ساعت 16:27

پسر 6 ساله و خواهر یک ساله اش ارغوان، امروز که هوای مشهد ابری و بارانی و کوچه و خیابان های شهر مشهدالرضا سیه پوش شهادت امام موسی کاظم(ع) است چهره مهربان بابا را جستجو می کنند و او را صدا می زنند.

علی 6 ساله است و بابا همیشه با ناز و نوازش او را مرد صدای می زد. علی نمی دانست در این سن باید مرد خانه بشود و سایه سر خواهر کوچکش ارغوان.

بابا احسان 2 فرزندش را از صمیم قلب دوست داشت و خانواده اش عشق می ورزید. هر روز صبح از خانه که می خواست بیرون برود دقایقی به چهره معصوم 2 فرزندش نگاه می کرد، با لبخندی آرام و بی صدا در دل خداحافظ می گفت و با ذکر بسم الله از خانه بیرون می زد.

قد و قامت رعنایش در لباس سبز انتظامی زیباتر می شد و در کار خودش جدیت و تعهد داشت.

روز جمعه، بابا احسان سرکار رفت. علی و ارغوان در خانه منتظر بودند که او برگردد و کنارش بنشینند و برای بابا ناز بیاورند. چشم شان به دست های مهربان بابا احسان بود که برای شان خوراکی بیاورد.

بابا احسان همیشه می گفت بیرون از خانه چیزی از گلویش پایین نمی رود؛ او تمام دنیایش را برای خوشبختی همسر مهربان و خانواده اش نثار می کرد .

انتظار دختر و پسر کوچک در روز جمعه خاطره ای است که هر جمعه یادآور انتظار خواهد بود و زمانی که با خبر شدند بابا احسان به دست یک آدم شرورخلافکار زخمی شده و در بیمارستان است به مادر نگریستند و دست های کوچک شان را مثل مادر بالا آوردند و برای سلامتی بابا دعا کردند.

غروب روز جمعه، ششم اسفندماه علی، چشمش که به گنبد طلایی امام رضا(ع) افتاد اشک از چشمانش سرازیر شد و فقط در دل می گفت: بابا احسان، بابا احسان... .

صبح روز یکشنبه هشتم اسفند ماه، شهر مشهد غرق در ماتم و اندوه شهادت امام موسی کاظم شد که خبر شهادت بابا احسان را به خانواده اش دادند.

مادر گفت: بابا احسان پرکشید به آسمان و رفت پیش خدا.

چشم های همرزمان بابا احسان خیس اشک بود و آن ها با حسرت نام او را می بردند که خوش به سعادتش در این روز عزیز به آسمان پرکشید.

بابا احسان رفت پیش خدا تا برای تمام بچه های این شهر و مملکت و برای سلامتی تمام پدرها و مادرها و نظم و امنیت خانواده ها و مردم عزیز کشورمان دعا کند .

جانش را فدا کرد تا مردم آرام و بدون نگرانی زندگی کنند.

نام و یاد بابا احسان نه تنها در دل علی و ارغوان همیشه زنده می ماند بلکه برای ملت قدر شناس ما همیشه زنده است تا هر موقع اسم امنیت و آسایش مردم به میان آید نام شهید ستوان دوم" احسان پای خسته " پدر علی و ارغوان پای خسته هم به ذهن متبادر شود.

شهدا مرتبط :

شهید احسان پای خسته

دیدگاه های شما :


کدامنیتی