شهادت، راز گل سرخ است در سیاره خاکی

شهادت، راز گل سرخ است در سیاره خاکی

آخرین بروزرسانی : یکشنبه، 15 فروردین 1400 ساعت 11:04

شهادت شربتی شیرین است که نوشیدن آن در توان هر کسی نیست.

شهادت،

راز گل سرخ است،

در سیاره خاکی.

گل سرخی که هر گلبرگش، حکایت از قطره خونی دارد.

آسمان با همه وسعتش،

زمین با همه عظمتش،

در برابر دانه دانه این گلبرگ ها مبهوت است.

گل سرخی که نشانه بهشت در خود دارد و عطرش در زمین و زمان پیچیده.

گلبرگ هایش در اوج لطافت و زیبایی، نماد اقتدارند.

اقتدار مردانی که همچون کوه قد علم کردند و چونان اقیانوس خروشیدند.

مردانی که اراده شان از جنس آهن بود و شجاعتشان، لرزه می انداخت بر ابهت پوشالی بدخواهان.

شهادت راز گل سرخ است؛

گل سرخ نماد عشق است و جاودانگی؛

و در هر گوشه ی این سیاره  خاکی که می شکفد،

ستاره ای می شود برای نشان دادن راه، به راه گم کردگان.

نماد وفاداری است،

تا آنجا که شهید، جان دروفای جانان می نهد.

زیباترین شعر آفرینش هست، آنجا که شهید، در راه آرمان های بلندش چشم بر جان شیرین می بندد.

آری شهادت شربتی شیرین است که نوشیدن آن در توان هر کسی نیست.

و به قول شاعر؛

کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ!

کار ما شاید این است،

که در افسون گل سرخ شناور باشیم!

نگارنده: ستواندوم مهدی هادیانی سفیر شهید گرانقدر حسن سبزه جو و رئیس اداره اجتماعی یگان ویژه استان خراسان جنوبی

شهدا مرتبط :

شهید حسن سبزه جو

دیدگاه های شما :


کدامنیتی