تفکر بسيجي شاه کليد موفقيت کشور در تمامي عرصه ها

تفکر بسيجي شاه کليد موفقيت کشور در تمامي عرصه ها

آخرین بروزرسانی : شنبه، 01 آذر 1399 ساعت 16:04

شاه کليد موفقيت کشور در تمامي عرصه ها و نهادها، تفکر بسيج و تلاش مخلصانه بسيجيان است.

نام بسيج ياد آور خاطره عزيزترين و بزرگترين نهاد و بزرگ مردان تاريخ است نهادي که به تعبير امام راحل ، تشکيل آن يقينا از برکات و الطاف جليه خداوند متعال بوده است و شجره طيبه و درخت تناور و پر ثمري است که شکوفه هاي آن بوي بهار وصل و طراوت يقين و حديث عشق مي دهد.

توان بسيج تنها در عرصه دفاعي و نظامي نيست بلکه، در همه ميدان ها حضور فعال و گسترده ي دارد، در عرصه هاي فرهنگي، اقتصادي، علمي، سازندگي و مذهبي حضور بسيج ياري کننده بوده است.

بسيج نماد وحدت ملي، انسجام اسلامي و حضور در تمام صحنه ها است و بسيج در تمام عرصه ها پشتيبان نظام، دولت و پيش برنده اهداف کشور است و بدون هيچ چشمداشتي براي تعالي ملت و نظام، فداکاري مي کند.

بسيج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهيدان گمنامي است که پيروانش بر گلدسته هاي رفيع آن اذان رشادت و شهادت داده اند.

بسيج ميقات مستضعفان و معراج انديشه پاک اسلامي است که تربيت يافتگان آن نام و نشان در گمنامي و بي نشاني گرفته اند .

به راستي بسيج لشگر مخلص خداست که دفتر آن را همه مجاهدان از روز اول تا آخر امضاء نموده اند.

تفکر بسيجي، تلاش بسيجي، فداکاري بسيجي، اعتقاد بسيجي و ولايت مداري بسيجي اينها شاخصه هايي است که بسيج را با تمامي نهاد هاي دنيا متفاوت ساخته است شاخصه هايي که نمي توان براي آنها تعريفي علمي داشت، شاخصه هايي که تمام بر آمده از روح بزرگ بسيجي است.

بسيج بر اساس ارزش هاي انساني و فرهنگ عميق اسلامي شکل گرفته و رمز موفقيت آن اين است که از اعتقاد ميليون ها انسان برخاسته است. زماني که افراد مسير زندگي و هدف خود را با تفکر بسيجي هماهنگ و هم سو مي بينند به بسيج گرايش مي يابند ايمان، اخلا ، ايثار و شجاعت ويژگي هاي بسيجي اند که در دامن فرهنگ اصيل اسلامي رشد کرده اند.

حضرت امام (ره) با بينش عميق خود بارها بر جايگاه مهم مردم براي رساندن کشور به سعادت تاکييد ورزي، ايشان با درايت بي نظير خود در سال هاي سخت دفاع، قشرهاي گوناگون را به يک پارچگي و بسيج عمومي براي نجات کشور از بحران جنگ تشويق نمودند.

قدرت مردم در پرتو تدبير آن پير فرزانه و پيوند الهي آنان با يکديگر، نه تنها کشور را از رنج جنگ با قدرت هاي جهاني نجات داد بلکه بعد از جنگ نيز بسيج را به عنوان يکي از بزرگترين و محکم ترين نهاد هاي کشور مطرح ساخت.

نهادي که فرق جمهوري اسلامي ايران را با ساير ملل جهان به وضوح آشکار ساخت نهادي که توانسته تفکر بسيجي را در آحاد جامعه بسط و گسترش دهد تفکري که معادلات دشمنان اين نظام مقدس را برهم مي زند و هيچ دسيسه اي نتوانسته بر عظم راسخش خدشه اي وارد آورد.

و اينک نيز در تحريم هاي ظالمانه اي که بر کشور تحميل شده است شاه کليد برون رفت از آن کار و تلاش بسيجي و تفکر بسيجي است.

بسيج همواره در تمامي عرصه ها به ياري کشور آمده است و داشتن اين موهبت الهي براي کشور ما نعمتي عظيم است که قدرت آن از بطن جامعه و آحاد ملت گرفته شده است.

اما علت اصلي صلابت اين نهاد مردمي، ويژگي ولايت محوري آن است. ويژگي که اين نهاد مقدس را در برابر هر نوع دسيسه اي واکسينه نموده و با داشتن اين چراغ هدايت هيچ گاه راه را گم نمي کند و در مسير سعادت دنيوي و اخروي گام برمی دارد.

کارکنان خدوم نيروي انتظامي نيز با روحيه اي بسيجي وار با همان ايثار، فداکاري، تلاش، ولايت مداري و تفکر خاص بسيجي توانسته اند به شايستگي از کيان اين مرز و بوم دفاع نموده و امنيتي مطلوب در سطح جامعه ايجاد نمايند.

سرگرد امير يعقوبي ـ مدير امور ايثارگران فرماندهي انتظامي استان سمنان

دیدگاه های شما :


کدامنیتی