برای عرشیان مرز

برای عرشیان مرز

آخرین بروزرسانی : سه شنبه، 02 خرداد 1402 ساعت 17:24

در پس این روزها شنیدیم که مرزبانان در حریم مرز وطن خونابه مهر، برخاک مرز پر گهر جاری کردند، آری اینان برای خاک وطن، تن دادند تا خاک بماند به مهر.

به نام خدای لحظه های خوب

به نام  او که شمارگان نفس هامان به تقدیر او قوام و دوام می یابند.

سرخوش از لحظه های خوب بودم که خبری هولناک مرا به جغرافیای مرز سراوان کشاند ، جایی در سیستان و بلوچستان

اگر با جغرافیای این دیار آشنا باشید به خوبی در می یابید جغرافیایی خشن ، گرم و توام با ریزگردهایش، دیار سیستان و بلوچستان، مردمانی دارد سینه ستبر و گرمای مهرشان هم پذیرای هر مهمان.

در گذار از پیچ و خم های معابر صفر مرزی، مردانی را نظاره می کنی از جنس شهامت.

روحیه رزمندگی در مرز از آنان سربازی کم توقع و سربزیر ساخته ، با کمبودها می سازند تا بسازند امنیت را به خرمی و شادمی و بیافرینند لحظه های پر مهر را برای همنوعان. لحظه لحظه حضورشان در مرز ستودنی است . وقتی به مرزبان رسیدم غبار چهره گرد خاک گرفته اش به تمام معنا از او یک اسطوره ساخته بود . اسطوره ای که شب و روزش در نقطه صفر صرف آرامش هموطن می شود. بر صورت گرد گرفته اش بوسه می زنم و مقداری از ریزگردهای غبار خاک را بر روی لبانم حس می کنم. گویی بوسه بر خاک پر مهر وطن زدم . دوست ندارم خاک روی لبانم را از خود بزدایم. این خاک قیمت دارد. قیمتش جان ، خون و نفس های همین مرزبانان پاک باخته است . مرزبانی که به دور از هیاهوی شهر در تنهایی لحظه های سکوت گزنده مرز،  به دل دژخیم می زند و در دفاع جانانه، سر به مهر می گذارد تا در تمنای آسمانی شدن، لحظه های ربنایی را دریابد. در ورای هیاهوی شهر ، آنسو در مرز، عاشقی جان می دهد. عرشیان با هلهله به استقبالش آمده اند اما این سو در شهر دریغ از استقبال ، هان  ای آدمیان شهر، این سو برای سرخوشی شهر ، مرزبانی جان می دهد اما دریغ از نگاه شهر.

در پس این روزها شنیدیم که مرزبانان در حریم مرز وطن خونابه مهر، برخاک مرز پر گهر جاری کردند / آری اینان برای خاک وطن، تن دادند تا خاک بماند به مهر.

 

به قلم: علی جویا

دیدگاه های شما :


کدامنیتی