قصه زندگی فرزند شهید مدافع وطن سیدنورخدا موسوی

سخنران : حاج عباس مهدوی کاشانی

جانباز شهیدسیدنورخدا موسوی مفرد در سال ۸۷ طی درگیری با گروهک تروریستی ریگی با اصابت گلوله به سرش جانباز و پس از گذشت ده سال در حالت کما شانزدهم آبان۹۷ به شهادت رسید

حجم فایل
دانلود

معرفی جانباز شهید ناجا سیدنورخدا موسوی مفرد

سخنران : حاج عباس مهدوی کاشانی

معرفی جانباز شهید ناجا سیدنورخدا موسوی مفرد تهیه شده توسط پایگاه مرکزی کاروان راهیان نور، رادیو پلاک

حجم فایل
دانلود

سیدنورخدا موسوی مفرد

سخنران : حاج عباس مهدوی کاشانی

سیدنورخدا موسوی مفرد از نیروهای مرزبانی ناجا که طی درگیری با گروهک تروریستی ریگی و اصابت گلوله دوزمانه به سر ایشان به فیض جانبازی صددرصد درآمدندو بعداز 10 سال زندگی نباتی سال 97 به شهادت رسیدند. شهیدشاخص راهیان نور سال 98 معرفی شدند.

حجم فایل
دانلود