کاروان پرسنل ناجا و خانواده هایشان در راهیان نور غرب وشمال غرب کشور