دومین دوره اعزام راهیان نور در سال۹۸ استان گیلان و زنجان و قم روز سه شنبه مورخ 1398/5/1و دیدار از یادمان شهدای سیران بند