حضور خانواده های ایثارگران و کارکنان فرماندهی انتظامی استان قزوین در مزار مطهر و یادمان شهید شاخص ناجا محمدرضا سبحانی در سوسنگرد

شهدای مرتبط :

شهید محمدرضا سبحانی