تصاویر مراسم فرهنگی کاروان راهیان نور خانواده ناجا از استان مرکزی در اردوگاه میثاق آبادان