بازدید ریاست محترم مرکز امور ایثارگران ناجا از یادمان شهدای دالانی