بازدید باغ موزه دفاع مقدس همدان توسط کاروان راهیان نور اعزامی قزوین