در قالب چوپان

در قالب چوپان

در سال‌هایی که کشور درگیر اختلافات و حوادث سخت بود؛ برای حفظ و ایجاد امنیت و آرامش کشور اشخاصی از گروه های مختلف مردمی، نظامی، سپاهی و ..  حضور داشتند؛ آنان جانشان را بر کف نهاده تا بتوانند از طریق‌های مختلف به دشمن نزدیک شده و اطلاعاتی ا...

دوشنبه، 02 خرداد 1401 ساعت 17:38